Yeterlilik Kodu

TR0020221940

Yeterlilik Adı
Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5165

KategoriAna
Kredi Değeri1
Programın Normal Süresi 30 Saat
Program Profili (Amaç)

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kurs Programı'nı bitiren bireyin;

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurması,
 • Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması,
 • Karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanıp direksiyon uygulamaları yapabilmesi,
 • Okul taşıtlarının sürücüleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurar.
 • Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alır.
 • Karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanır ve direksiyon uygulamaları yapabilir.
 • Okul taşıtlarının sürücüleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • 25 yaşını tamamlamış olmak,
 • 66 yaşından gün almamış olmak,
 • Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak özelliklere sahip olmak,
 • 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen diğer şartları taşımak.
Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM’ ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim- öğretime uygunortamlarda açılan “Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  ”Kursunu başarı ile tamamlayanlar, Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  Kurs Birirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  .Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  .Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 17.07.2017 tarih ve 104 sayılı “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu Kurul kararı

4. 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

5. 18.10.1983 tarih ve 18195 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu

6. 19.06.1985 tarih ve 18789 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik

7. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine Dair Yönetmelik

8. 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu

9. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

10.15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11.26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazete yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

12.14.09.2014 tarih ve 25583 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221940


Yeterlilik Adı
Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5165


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5165


Kategori
Ana

Kredi Değeri
1

Programın Normal Süresi
30 Saat

Program Profili (Amaç)

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kurs Programı'nı bitiren bireyin;

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurması,
 • Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması,
 • Karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanıp direksiyon uygulamaları yapabilmesi,
 • Okul taşıtlarının sürücüleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurar.
 • Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alır.
 • Karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanır ve direksiyon uygulamaları yapabilir.
 • Okul taşıtlarının sürücüleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • 25 yaşını tamamlamış olmak,
 • 66 yaşından gün almamış olmak,
 • Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak özelliklere sahip olmak,
 • 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen diğer şartları taşımak.

Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM’ ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim- öğretime uygunortamlarda açılan “Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  ”Kursunu başarı ile tamamlayanlar, Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  Kurs Birirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  .Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi  .Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 17.07.2017 tarih ve 104 sayılı “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu Kurul kararı

4. 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

5. 18.10.1983 tarih ve 18195 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu

6. 19.06.1985 tarih ve 18789 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik

7. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine Dair Yönetmelik

8. 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu

9. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

10.15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11.26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazete yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

12.14.09.2014 tarih ve 25583 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221940

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value1
Program Duration30 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221940


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
1

Program Duration
30 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address