Yeterlilik Kodu

TR00332838

Yeterlilik Adı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAvrasya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URL
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık kurumları yönetimi alanının kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. 
 • Sağlık kurumları yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 
 • Sağlık kurumları yönetimi alanının disiplinlerarası etkileşimini kavrar. 
 • Alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler. 
 • Örgütsel amaçları planlar, uygular, izler, ölçer ve değerlendirir. 
 • Sağlık kurumlarında liderlik özellikleri sergiler. 
 • Sağlık kurumlarında yönetsel uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştir. 
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayımlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisi ile alana ilişkin konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendir. 
 • Alana ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmeyi yönlendir. 
 • Alanı ile ilgili ilerlemeleri iş ve sosyal çevresine tanıtır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Yeterlilik Kodu

TR00332838


Yeterlilik Adı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık kurumları yönetimi alanının kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. 
 • Sağlık kurumları yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 
 • Sağlık kurumları yönetimi alanının disiplinlerarası etkileşimini kavrar. 
 • Alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler. 
 • Örgütsel amaçları planlar, uygular, izler, ölçer ve değerlendirir. 
 • Sağlık kurumlarında liderlik özellikleri sergiler. 
 • Sağlık kurumlarında yönetsel uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştir. 
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayımlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisi ile alana ilişkin konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendir. 
 • Alana ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmeyi yönlendir. 
 • Alanı ile ilgili ilerlemeleri iş ve sosyal çevresine tanıtır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Avrasya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Avrasya Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar, genel sağlık yönetimi yanında çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.


Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00332838

Qualification Title
Awarding BodyAvrasya University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Url-
Qualification Code

TR00332838


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
TR

Awarding Body
Avrasya University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-