Yeterlilik Kodu

TR0020221158

Yeterlilik Adı
Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumMilli Eğitim Bakanlığı
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA Telefon: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838
Sorumlu Kurum URLhttp://www.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:3119.42

KategoriAna
Kredi Değeri10
Programın Normal Süresi 247 Saat
Program Profili (Amaç)

Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp tekniğine uygun tahrir işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Tahrirci / çinici kurs programını tamamlayan bireyin,

Tahrirci / çinici kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapması,
 • Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması,
 • Standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapması,
 • Deseni tabağa aktarıp tahrirlemesi,
 • Deseni panoya aktarıp tahrirlemesi,
 • Ulama desenini karolar üzerine aktarıp tahrirlemesi,
 • Deseni dik formlara aktarıp tahrirlemesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) kurs programı;

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp tekniğine uygun tahrir işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni tabağa aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni panoya aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulama desenini karolar üzerine aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni dik formlara aktarıp tahrirler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu.

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı“ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221158


Yeterlilik Adı
Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) kurs programı;

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp tekniğine uygun tahrir işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni tabağa aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni panoya aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulama desenini karolar üzerine aktarıp tahrirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni dik formlara aktarıp tahrirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Detaylı Bilginin Kaynağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu.2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı“ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”URL

AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
El sanatları

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Milli Eğitim Bakanlığı

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA Telefon: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:3119.42


İlişki Türü

“Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Geçerlilik Tarihi

Süresiz


Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Edinme Yolları

Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi:

85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez

olarak değerlendirilir.

HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Tahrirci/Çinici (Uzaktan Eğitim-Eş Zamansız) Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0020221158

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body ContactAtatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA Telefon: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838
Awarding Body Urlhttp://www.meb.gov.tr/en/
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value10
Program Duration247 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221158


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Handicrafts

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact
Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA Telefon: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-