Yeterlilik Kodu

TR0030031442

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR Santral : 0(222) 239 37 50 Dekanlık Sekreterliği : 0(222) 229 25 23 Fax : 0(222) 229 25 27
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ogu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 1. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma

 2. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.

 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

 4. Temel bilimler alanında donanım kazanma ve bu alanlardaki bilgileri Zootekniyle ilgili problemleri modelleme ve çözme için uygulayabilme.

 5. Tarımsal ve zootekni faaliyetlerini tanıma, zootekni faaliyetlerinde girişimci veya yönlendirici olabilme.

 6. Türkiye hayvancılığının problemlerini bilmek ve çözüm önerileri sunmak.

 7. Hayvan ıslahının temel konularını kavrayarak hayvansal üretimi artırma becerisi kazanma.

 8. Hayvan yetiştirme bilgi ve becerisi elde etme, hayvan yetiştirme-pazar ilişkisinin önemini kavrama

 9. Hayvan tür ve ırklarını tanıma ve bunların Türkiye’deki durumlarından haberdar olma.

 10. Hayvan besleme, hayvan yemlerini ve bunların besin maddesi kapsamlarını öğrenme.

 11. Karlı bir hayvan yetiştiriciliği için yem üretiminin önemini kavrama ve yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirme. 

 12. Yem teknolojileri, yem hazırlama ve yemlemeyi öğrenme.

 13. Hayvanlarda genetik ilerlemenin sağlanmasını bilme.

 14. Hayvancılıkta gen kaynaklarını ve önemini anlama.

 15. Hayvansal üretimde istatistik yöntemlerin kullanımını ve sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenme.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’ nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031442


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR Santral : 0(222) 239 37 50 Dekanlık Sekreterliği : 0(222) 229 25 23 Fax : 0(222) 229 25 27

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 1. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma

 2. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.

 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

 4. Temel bilimler alanında donanım kazanma ve bu alanlardaki bilgileri Zootekniyle ilgili problemleri modelleme ve çözme için uygulayabilme.

 5. Tarımsal ve zootekni faaliyetlerini tanıma, zootekni faaliyetlerinde girişimci veya yönlendirici olabilme.

 6. Türkiye hayvancılığının problemlerini bilmek ve çözüm önerileri sunmak.

 7. Hayvan ıslahının temel konularını kavrayarak hayvansal üretimi artırma becerisi kazanma.

 8. Hayvan yetiştirme bilgi ve becerisi elde etme, hayvan yetiştirme-pazar ilişkisinin önemini kavrama

 9. Hayvan tür ve ırklarını tanıma ve bunların Türkiye’deki durumlarından haberdar olma.

 10. Hayvan besleme, hayvan yemlerini ve bunların besin maddesi kapsamlarını öğrenme.

 11. Karlı bir hayvan yetiştiriciliği için yem üretiminin önemini kavrama ve yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirme. 

 12. Yem teknolojileri, yem hazırlama ve yemlemeyi öğrenme.

 13. Hayvanlarda genetik ilerlemenin sağlanmasını bilme.

 14. Hayvancılıkta gen kaynaklarını ve önemini anlama.

 15. Hayvansal üretimde istatistik yöntemlerin kullanımını ve sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenme.


Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’ nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031442

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031442


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address